Daily Archives 9 sierpnia 2017

Poród i ryzyko z nim związane

Poród jest zjawiskiem fizjologicznym. Każda zdrowa kobieta powinna rodzić bez specjalnych trudności, choć jest to niewątpliwie silne przeżycie i towarzyszy mu ból. Satysfakcja, jaką odczuwa po porodzie, nagradza jej cierpienia.

Czytaj całość