Daily Archives 8 sierpnia 2017

Poradnie wychowawczo-zawodowe

Ten rodzaj poradni działa w pionie oświaty i wychowania. Zatrudniają one psychologów, pedagogów i asystentów społecznych oraz zajmują się poradnictwem zawodowym – organizują w szkołach prelekcje na temat preorientacji zawodowej, badają uczniów kończących szkołę i udzielają porad w zakresie wyboru właściwego typu dalszej nauki, mogą kierować uczniów do właściwych szkół. Poradnie te udzielają także rad w przypadkach niepowodzeń szkolnych i prowadzą rehabilitację w przypadkach fragmentarycznych zaburzeń rozwoju typu dysleksji i dys- grafii.

Czytaj całość