Daily Archives 18 lipca 2017

Otyłość łub niedobory ciężaru ciała

W społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych otyłość występuje dość często. Jest to zjawisko niepokojące, ponieważ nadmierna otyłość stanowi znaczne obciążenie ustroju, zwłaszcza układu krążenia.

Czytaj całość

Okresy wylęgania, zaraźliwości i izolacji chorych zakaźnie cz. II

– Płonica i angina paciorkowcowa 2-5 dni Okres obecności paciorkowców B-hemolizujących z grupy A w jamie nosogard- łowej lub okres leczenia Co najmniej 7 dni od rozpoczęcia podawania penicyliny lub jej odpowiedników

Czytaj całość

Okresowy regres wysokości ciała

Okresową regresję wysokości ciała obserwowano także w Hiszpanii w czasie wojny domowej, w Leningradzie w czasie oblężenia podczas wojny, w Chile w latach 1920-1960, w Holandii w latach powojennego głodu spowodowanego zniszczeniem i zatopieniem uprawnych pól itd. Regresję wysokości ciała obserwujemy i obecnie u niektórych ludów afrykańskich i azjatyckich. W Indiach, gdzie mimo znacznych wysiłków władz sytuacja żywieniowa nie poprawia się wobec olbrzymiego przyrostu naturalnego ludności, co najmniej od 100 lat obniża się przeciętna wysokość ciała. Przyczyny tego stanu rzeczy tamtejsi uczeni dopatrują się obok głodu w relaksacji selekcji intensywniejszej przed laty, która eliminowała przede wszystkim osoby niskorosłe. Na skutek rozwoju medycyny umieralność w Indiach znacznie się zmniejszyła, pozostaje jednak niedożywienie, obniża się ilość białka zwierzęcego spożywanego przez jednego mieszkańca, podczas gdy ceny żywności względem zarobków wzrastąją.

Czytaj całość

Ocena stopnia otyłości

Otyłość staje się obecnie jednym z niekorzystnych przejawów nie racjonalnego żywienia i nadmiernego spożycia węglowodanów oraz tłuszczów, jak również siedzącego trybu życia. Ocena jej jest więc sprawą istotną już w okresie szkolnym, aby dostatecznie wcześnie uchwycić jej przyczyny (mogą nimi być także zaburzenia hormonalne) i przeciwdziałać jej. Nadmierne obciążenie organizmu tkanką tłuszczową powoduje przeciążenie pracy narządów wewnętrznych, a w wieku starszym wiąże się z wieloma groźnymi dla życia chorobami (miażdżyca itp.).

Czytaj całość

Ocena innych aspektów motoryczności

Z ważnych aspektów wspomnieć należy ocenę wydolności mierzonej maksymalnym zużyciem tlenu. Jest to metoda bardziej złożona, której opis znaleźć/ można w podręcznikach fizjologii wysiłków fizycznych oraz kontroli rozwoju dzieci.

Czytaj całość