Daily Archives 17 lipca 2017

Obniżenie zdolności do pracy

Obok czynników związanych bezpośrednio z pracą na szybkość występowania zmęczenia mogą mieć wpływ: stosunek do wykonywanej pracy oraz sytuacja rodzinna, sprawy natury osobistej itp,

Czytaj całość