Daily Archives 8 lipca 2017

Klasyfikacja i podział na formy kliniczne cz. III

U młodzieży o postawie agresywnej motywacja jest inna. Wcześniej niż w szkole średniej pojawiają się trudności w nauce i wynikają one z niskich zdolności oraz zaniedbań środowiskowych, braku zainteresowań. Uczeń jest przez szkołę dezawuowany, podkreśla się jego małą wartość, dopatruje się złej woli. Rodzi się poczucie zawiści w stosunku do tych dobrze uczących się, chwalonych przez nauczycieli rówieśników. Szkoła staje się nudna – to, co się w niej dzieje jest nieciekawe, niezrozumiałe, a czasami przykre. Nawet wf wbrew logicznemu oczekiwaniu nie zawsze daje sukces kompensujący niepowodzenia.

Czytaj całość

Fizjologiczne podstawy pracy umysłowej – kontynuacja

Każdy rodzaj pracy wymaga odpowiedniego rozkładu sił zarówno fizycznych, jak i umysłowych, zwiększenia aktywności jednego lub wielu narządów czy układów. Zróżnicowane wymagania, jakie stawia określony rodzaj pracy, stwarzają konieczność przystosowania się organizmu do tych trudności. W procesie przystosowania, jak to już wielokrotnie podkreślano, zasadniczą rolę odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza kora mózgu, w niej bowiem zbiegają się wszystkie bodźce wewnątrzustrojowe i pochodzące z otoczenia.

Czytaj całość