Daily Archives 3 lipca 2017

Aktywność seksualna

O aktywności seksualnej możemy mówić dopiero od momentu, kiedy określonym zachowaniom towarzyszy świadomość celu seksualnego, dlatego masturbacji (onanizm) niemowląt czy dzieci w wieku żłobkowym nie bierzemy pod uwagę w tym wypadku.

Czytaj całość

Aktywność seksualna – dalszy opis

Mogą zdarzyć się przypadki, w których onanizm jest sygnałem su- ferującym zaburzenia psychiczne albo może prowadzić pośrednio do niekorzystnych następstw. Niepokoić może także onanizm uprawiany w miejscach publicznych, np. w czasie lekcji, na korytarzu itp. Czasami uczeń każdą wolną chwilę spędza w szkolnej toalecie i tam onanizuje się kilkakrotnie w ciągu dnia. W takich wypadkach należy zawsze zastanowić się, czy nie jest to osobnik wymagający pomocy lekarza lub psychologa. Nie chodzi tu o sam fakt onanizowania się, ale o to, że w środowisku zasadniczo pełnym wrażeń on nie jest w stanie włączyć się aktywnie w życie grupy rówieśników, że mamy do czynienia z jakąś formą wyłączania się, autyzmem. Młodzi ludzie, szczególnie ci o bujnej wyobraźni, niekiedy podniecają się wyobrażeniami, marzeniami o treści erotycznej, co przy fizycznym drażnieniu narządów płciowych wzmaga podniecenie seksualne. Takie |antazje mają zazwyczaj treść zgodną z tzw normą seksualną. Chłopcy wyobrażają sobie nagie kobiety, stosunki płciowe itp. Niekiedy są to wspomnienia przeżytych emocji, modyfikacja obrazów filmowych itp. Wyobrażenia te z czasem jakby się dewaluują i aby osiągnąć satysfakcję trzeba je urozmaicać, wzbogacając o nowe, bardziej podniecające elementy. Fantazje te są coraz bardziej zabarwione perwersyjnie, występują w nich elementy sadyzmu, pedofilii czy homoseksualizmu. Na tej drodze mogą ukształtować się patologiczne upodobania seksualne. Czasem zostaną one skorygowane poprzez autentyczne doświadczenia w życiu, innym razem utrwalą się i okazać się może, że realne życieijest mniej pociągające, mniej podniecające od marzeń i fantazji.

Czytaj całość