Monthly Archives Czerwiec 2017

Rytmika okołomiesięczna

Okołomiesięczne okresy dobrego i pogorszonego samopoczucia są wdaściwe nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Istnieje więc u człowieka 33-dniowy cykl intelektualny, 28-dniowy cykl psychiczny, 23-dnio- wy cykl fizyczny. Najbardziej jednak znany jest miesięczny cykl płodności u kobiet. Zaledwie u kilkunastu procent kobiet jest on zgodny z miesiącem księżycowym – trwa 28 dni. U ok, 30% waha się od 26 do 29 dni, u 90% od 23 do 41 dni.

Czytaj całość

Petting – dalszy opis

Uprawiając petting młodzi poznają wzajemnie swe ciała, reaktywność partnera, śledzą jego reakcje. Zapoznają się z bardziej wysublimowanymi formami współżycia, bowiem stosunek płciowy powinien być może zasadniczą, ale nie jedyną formą współżycia mężczyzny i kobiety. Petting przygotowuje do pełnego współżycia seksualnego.

Czytaj całość

Jąkanie – dalszy opis

Jąkanie urazowe powstaje nagle pod wpływem silnego przeżycia, przerażenia, lęku. Może ono pojawić się także u dorosłych. Jąkanie spotykane u ludzi dorosłych jest następstwem zmian organicznych w układzie nerwowym, a częściej skutkiem zaniedbania, utrwalonym nieumiejętnym postępowaniem z dzieckiem jąkającym się, pogodzeniem się otoczenia z ułomnością dziecka, złymi warunkami życia itp.

Czytaj całość

Wiek sylwetki

Wiek sylwetki oceniany jest niekiedy jako tzw. wiek wzrostowy, tj. na podstawie wysbkości ciała ustala się wiek odpowiadający tej cesze w tabelach norm. Jest to jednak metoda niewłaściwa, gdyż wysokość ciała zwykle bierze się pod uwagę przy ocenie odchyleń od rozwoju. W związku z tym wiek sylwetki można określać na podstawie kształtowania się proporcji ciała. Posługując się więc odpowiednimi tabelami lub normami zamieszczonymi w podręcznikach kontroli rozwoju, można odnaleźć informację, jakiemu wiekowi dziecka odpowiada dana proporcja, np. długości kończyn górnych do dolnych. Wiek ten będzie poszukiwanym wiekiem rozwojowym.

Czytaj całość

Nerwica przewodu pokarmowego

Nerwica ta jest szczególnie częsta wśród młodych dziewcząt w okresie dojrzewania i rozpoznanie jej nie powinno powodować zaniechania uprawiania sportu, a tym bardziej uczęszczania na lekcje wf – przeciwnie, dużo ćwiczeń i wysiłków skutecznie pomaga w przezwyciężeniu dolegliwości.

Czytaj całość