Daily Archives 24 października 2015

Drobnoustrój i makroustrój

Wzajemne oddziaływania drobnoustrojów i makroustroju są złożone i nie będą przedmiotem rozważań w tym podręczniku. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie drobnoustroje są dla człowieka szkodliwe. Wspomniane oddziaływanie podzielić możemy na pewne kategorie:

Czytaj całość

NERWICE

Trudność omawiania nerwic polega na tym, że brak jest jednolitej ich definicji, a proponowane przez różnych autorów są ze sobą niekiedy wprost sprzeczne. Zarówno dla praktyki, jak i badań naukowych sytuacja taka jest niekorzystna.

Czytaj całość

Rytmika sezonowa

Powszechnie wiadomo, że dzieci nie w każdej porze roku rosną jednakowo szybko. W okresie wiosenno-letnim obserwuje się zwiększone przyrosty wysokości, a małe ciężaru ciała. Na odwrót, w okresie jesieńno-zimowym dzieci wykazują znaczne przyrosty ciężaru ciała, zaś małe wysokości. Wiąże się to zapewne z procesami przemiany materii oraz gospodarką energetyczną. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia podstawowa przemiana materii obniża się, a wzmaga w okresach chłodnych. Poziom wapnia, magnezu, sodu oraz fosforanów i chlorków w organizmie jest maksymalny latem (częściowo i wiosną), natomiast niski w okresie zimowym. Poziom witaminy C jest wysoki na jesieni, a niski na przełomie wiosny i lata. s Sezonowe wahania wykazują także zachorowalność oraz umieralność. W miesiącach chłodnych występuje nasilenie nieżytów oskrzeli, astmy (co jest zrozumiałe), ale i choroby wrzodowej dwunastnicy. Zwiększenie zachorowań na choroby zakaźne jest zróżnicowane (rys. 12.1). Odra dominuje od kwietnia do czerwca, dur we wrześniu-październiku, poliomyelitis na przełomie września i października, płonica w listopadzie i grudniu, błonica zaś w grudniu. Nie wszystkie z tych chorób potrafimy powiązać z konkretnymi zmianami warunków środowiska zewnętrznego tak jak przeziębienia. Stąd przypuszcza się, że istnieją tu także pewne predyspozycje związane z biorytmiką organizmu, np. obniżeniem okresowej odporności tak nieswoistej, jak i swoistej. Może to także wiązać się z okresowymi wahaniami pewnych fizjologicznych właściwości organizmu. Na przykład ciśnienie krwi jest najwyższe między październikiem a lutym, a najniższe w okresie letnim, stężenie hemoglobiny (rys. 12.2) wysokie w zimie, niskie na jesieni.

Czytaj całość