Daily Archives 20 października 2015

Ocena siły mięśniowej

Pomiar siły mięśniowej ręki przedstawia rys. 26. Dziecko ujmuje ręką dynamometr skalą do środka. Kończyna jest wyprostowana w łokciu i skierowana skośnie w bok tułowia. Jednym silnym uciskiem dziecko pokonuje opór dynamometru. Odczytujemy wynik z dokładnością do 1 kg, a wskazówkę dynamometru sprowadzamy z powrotem do pozycji zerowej. Pomiaru dokonujemy dla ręki prawej i lewej, powtarzając 3-5-krotnie i notując wynik największy. Wynik dla ręki lewej i prawej sumujemy.

Czytaj całość

Kwestie związane z dojrzewaniem cz. II

Jak wspomniano poprzednio, do czynników, które determinują czas i przebieg dojrzewania, należą m.in. czynnik genetyczny oraz regulacja neurohormonalna. W procesie dojrzewania udział biorą prawie (wszystkie gruczoły hormonalne, lecz rolę wiodącą grają hormony podwzgórza (hypotalamus), przysadki, tarczycy, kory nadnerczy oraz gonad (gru czoły płciowe). Istnieją podstawy do przyjęcia poglądu, że także grasica i być może szyszynka uczestniczą w regulacji dojrzewania.

Czytaj całość