Daily Archives 16 października 2015

RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA

Przebieg rozwoju osobniczego człowieka komplikują w pewnym stopniu wahania występujące w ciągu doby, miesiąca, roku. Powszechnie wiadomo, że wysokość ciała człowieka jest większa rano niż wieczorem – po całym dniu pracy. Przyczyną tego jest następujące w ciągu dnia przy chodzeniu, przy pracy, uprawianiu sportów itd. pogłębianie się krzywizn kręgosłupa, zacieśnianie stawów kończyny dolnej i między- kręgowych itp. Zmianom sezonowym, podobnie jak temperatura czy naświetlenie słoneczne, ulega również człowiek. Są one wyraźnie powiązane z warunkami zewnętrznymi, w jakich człowiek żyje, i są wyrazem fenotypowego przystosowania się funkcji fizjologicznych i biochemicznych ustroju oraz jego struktur do aktualnego stanu środowiska lub trybu życia. Światło, temperatura – to najprostsze synchronizatory tych rytmów.

Czytaj całość