Daily Archives 15 października 2015

Występowanie specjalnego typu niedokrwistości zwanej sierpowatą

Mechanizmy selekcji środowiskowej miały różnorodne przejawy, co można wykazać na przykładzie enzymu laktazy. Enzym ten, występujący u wszystkich niemowląt, uczestniczy w trawieniu cukru zwanego laktozą, który zawarty jest w mleku matki. U ludów, które nie hodują zwierząt, a w związku z tym nie odżywiają się w okresie paniemowlęcym mlekiem, u większości osób dorosłych genetycznie uwarunkowane wytwarzanie laktazy zostaje zahamowane (rys. 13.12) wskutek niespożywa- nia przez wiele pokoleń pokarmu zawierającego laktozę.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania płciowego

Najczęściej spotykane zaburzenia dojrzewania płciowego polegają na opóźnieniu jego objawów, całkowitym ich braku lub przedwczesnym występowaniu, Czas występowania objawów, ich kolejność, a także stopień nasilenia poszczególnych cech dojrzewania u różnych osobników zdrowych znacznie się różnią.

Czytaj całość

Dojrzałość szkolna – dalszy opis

Poza badaniem dojrzałości szkolnej badanie wstępne powinno wykryć defekty głównie w zakresie narządów zmysłów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić naukę w normalnych warunkach. Chodzi tu przede wszystkim o określenie sprawności widzenia i słyszenia w celu wykrywania fragmentarycznych ubytków, które mogą prowadzić do ayslekcji i dysgrafii. Wczesne wykrycie tych defektów powinno skłonić do zastosowania specjalistycznych metod nauki od początku, w przeciwnym wypadku dziecko napotyka wiele trudności w nauce i łatwo zniechęca się do szkoły.

Czytaj całość