Daily Archives 14 października 2015

Fobia szkolna

Zjawisko fobii szkolnej rozaptruje się zazwyczaj w powiązaniu z nerwicami. Jest to bardzo często pierwszy etap rozwoju wyłączeniowej formy nieprzystosowania, polega on na odczuwaniu lęku przed zajęciami szkolnymi, na niechęci do uczestniczenia w nich. Uczeń zrażony niepowodzeniami i trudnościami mimo obietnic poprawy do szkoły nie chodzi. Jest w depresyjnym stanie, poczuwa się do winy i ma świadomość. bezsensu swojej sytuacji. Częstym tłumaczeniem, wybiegiem takich uczniów jest konflikt z jakimś nauczycielem, rzadziej z kolegą. Doświadczenie uczy, że zmiana nauczyciela czy klasy nie zawsze daje pozytywne rezultaty. Bardzo często uczeń z fobią szkolną, szukając jakiegoś usprawiedliwienia, „ucieka w chorobę”, skarżąc się na dolegliwości, niekiedy nawet rzeczywiście gorączkuje przed wyjściem do szkoły. Jeżeli przyczyną fobii jest rzeczywiście określony nauczyciel, uczeń, zupełnie zdrów i pogodny, choruje w przeddzień lekcji z tym właśnie nauczycielem.

Czytaj całość