Daily Archives 9 października 2015

Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy zarządza ruchami człowieka, odbiorem wrażeń. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu, móżdżku, rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego. Natomiast obwodowy układ nerwowy stanowią nerwy czaszkowe i rdzeniowe.

Czytaj całość

Czynniki uszkadzające płód

Czynników tych jest bardzo wiele i na pewno nie wszystkie są dokładnie poznane. Do znanych, których, teratogenne działanie jest niewątpliwe, należą: choroby matki, konflikt serologiczny, czynniki fizyczne i czynniki chemiczne.

Czytaj całość