Daily Archives 7 października 2015

Odchylenie standardowe – kontynuacja

Istotą rzeczy, nawiązującą do omawianej w rozdz. 9 tezy o limitowanym ukierunkowaniu rozwoju, jest to, że prawidłowo rozwijające się dziecko powinno pozostawać w ramach kanału. Jedynie w okresie pokwitania i dorastania następuje zmiana kanału, która wynika z realizacji modeli rozwoju młodzieży wcześnie i późno dojrzewającej.

Czytaj całość

Rozwój popędu seksualnego – dalszy opis

Wynika z tego, że pierwsze lata życia są bardzo ważne dla rozwoju erotycznego i wychowania seksualnego. W okresie dojrzewania matka przestaje być jedynym obiektem miłości, pojawia się przyjaźń z osobnikami własnej płci. Więź ta zazwyczaj nie jest tak silna jak z matką, odgrywa jednak nadal ważną rolę rozwojową, jest dalszym „treningiem uczuciowym”, przygotowaniem do dalszej fazy rozwoju, kiedy to pojawia się miłość heteroseksualna.

Czytaj całość

CYKL JAJNIKA

W przypadku cyklu bezowulacyjnego przedłuża się faza wzrostowa błony śluzowej macicy, brak natomiast fazy ciałka żółtego. Jak z tego wynika, estrogeny wydzielane są stale, a progesteron cyklicznie. W cyklu mentruacyjnym poza krwawieniem dość charakterystyczny jest sam okres jajeczkowania i niektóre kobiety potrafią go u siebie rozpoznać. Jajeczkowanie ma miejsce ok. połowy cyklu i przejawia się m.in. wzrostem porannej ciepłoty ciała o ok. 0,3 do 0,6°C (rys. 12.4), Podwyższana ciepłota, jak też szybsze tętno w ciągu 13-14 dni utrzymują się. Tego rodzaju objawy występują aż do menopauzy, a więc przez cały okres zdolności rozrodczej. Jeżeli po 13-14 dniach od jajeczkowania ciepłota ciała nie spada, a nie ma innego czynnika (chorobowego) podwyższającego ją, świadczy to. o rozpoczęciu się ciąży, W ciągu 1-2 dni przed kolejnym krwawieniem miesięcznym pojawia się obrzmienie sutków, lekkie rozszerzenie źrenic, zatrzymywanie wody, prowadzące niekiedy do lekkich obrzęków nóg wokół kostek, itd. Objawy te ustępują z chwilą rozpoczęcia krwawienia. Niekiedy wystąpienie krwawienia poprzedzają dość ostre bóle wewnętrzne i co ciekawe, tego rodzaju objawy są dziedziczne. Zarówno liczba dni krwawienia, długość cyklu, jak i okres i nasilenie bólów są podobne u matek i córek.

Czytaj całość

Ocena stanu biologicznego populacji

Ocena dokonana przy współpracy lekarza z nauczycielem powinna zawierać dwa ważne elementy. Jednym z nich jest ogólna oceną stanu biologicznego populacji, w jakiej pracuje dany zakład nauczania lub wychowania. Zaleca się dokonanie tego również w ramach ćwiczeń z „Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania’'. Można tego dokonać poprzez zbadanie wszystkich lub losowo dobranych osób i przyrównanie ich do wielkości wzorcowych (np. norm zamieszczonych w niniejszym rozdziale, a dotyczących najlepiej w kraju rozwiniętej młodzieży warszawskiej). W porównaniu takim muszą być wzięci pod uwagę także ułomni, niedorozwinięci, chorzy itp. Całość bowiem populacji daje jej właściwy obraz, który charakteryzuje czynniki wpływające na jej rozwój. Zamiast badania całej populacji można wybrać jej losową próbkę, która odzwierciedlałaby pełną zmienność panującą w populacji. Aby to było możliwe, każdy osobnik musi mieć jednakową szansę trafienia do próbki, stąd stosuje się ich przypadkowe losowanie.

Czytaj całość