Daily Archives 5 października 2015

Skutki zaburzenia biorytmów

Na skutek endogennego pochodzenia wielu właściwych człowiekowi biorytmów konieczne jest dostosowanie do nich trybu życia człowieka: nauki i odpoczynku, pracy i zabawy. Dostosowanie to zwiększa efektywność tak pracy, jak i regeneracji sił. Praca jest najwydajniejsza w godzinach 11-12 i 17-19, toteż w tych porach powinna być planowana,, natomiast w godzinach 13-15, gdy wydajność się obniża, trzeba przewidzieć okresy odpoczynku. Nie należy także podejmować pracy w nocy. Wentylacja płuc, maksymalne zużycie tlenu i koszt energetyczny pracy, największy ok. godziny 14, a najniższy ok. 6 rano – wskazują na konieczność stosowania okołopołudniowych przerw w pracy.

Czytaj całość