Daily Archives 21 września 2015

Zmiany, które zachodzą pod działaniem środowiska

Przyczyna zmian wyglądu ludności zamieszkującej konkretny obszar może być jednak i zgoła inna. Może nią być napływ na dany teren ludności reprezentującej inne, niż tu żyjąca, częstości poszczególnych genów, lub też odpływ z danej populacji osób reprezentujących pewne właściwości genetyczne. Tego rodzaju zmiany nie mają charakteru biologicznego (mogą je mieć dopiero w następnych pokoleniach, o ile napływowa ludność wykrzyżuje się z miejscową), dlatego należy je odróżniać od rzeczywistych zmian środowiskowych i genetycznych.

Czytaj całość

Odporność nieswoista

Obserwacje wykazały, że są ludzie, którzy łatwo i często zapadają na przeróżne choroby, jak również ludzie, którzy chorują wyjątkowo rzadko i nawet ciężkie infekcje wywołują u nich chorobę na ogół krótkotrwałą i mającą przebieg łagodny. Zjawisko to dotyczy nie jednej, określonej infekcji, ale jest to odporność ogólna, zwana nieswoistą.

Czytaj całość

Kryzys współczesnej rodziny jako instytucji wychowawczej

Obecna szkoła przygotowuje do życia pod względem rozwoju intelektualnego i wpaja pewne zasady usystematyzowanej wiedzy, jednak trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest instytucją nie odpowiadającą potrzebom psychicznym młodzieży. Rzecz jest o tyle ważna, że czas nauki przedłuża się i zależność od szkoły trwa coraz dłużej. Jest to zjawisko nowe, stosunkowo młode, narastające jednak wyraźnie z roku na rok.

Czytaj całość