Daily Archives 18 września 2015

Efekt nizszo wysokość ciała w populacji

Odstępstwo od losowego krzyżowania zakłóca proporcje genotypów. Mianowicie negatywny dobór wybiórczy zwiększa frakcję heterozygot, podczas gdy pozytywny dobór wybiórczy oraz małżeństwa między osobami spokrewnionymi zwiększają w populacji częstość homozygot. Nie musi to zmieniać częstości genów, nawet jeśli ogólna liczebność populacji jednocześnie zwiększa się lub zmniejsza. Jednakże warunkiem jest taka sama dla każdego osobnika w populacji szansa wydania potomstwa.

Czytaj całość