Daily Archives 12 września 2015

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE

W ostatnich latach pedagogów, psychologów i lekarzy (zwłaszcza lekarzy młodzieżowych i psychiatrów) coraz bardziej zajmują postawy pewnej części młodzieży zwanej nieprzystosowaną społecznie. Jest to młodzież, która nie mieści się w ramach wyznaczonych jej przez społeczeństwo, która nie chce podejmować ról przeznaczonych jej w naszej cywilizacji i niekiedy wchodzi w kolizję zarówno z przepisami prawnymi, jak i z obyczajowością.

Czytaj całość