Daily Archives 11 września 2015

Ocena zwinności – gibkości – równowagi

Zwinność oceniamy na boisku lub w sali ustawiając w kwadracie o boku 3 na 5 m cztery chorągiewki na rogach i jedną w środku (rys. 37). Badany startuje od chorągiewki środkowej, przy czym na ten sam sygnał „start” włączamy również stoper. Badany obiega pierwszą chorągiewkę, wraca do środkowej, obiega drugą, wraca do środkowej, trzecią — do środkowej, czwartą – do środkowej. Cykl ten powtarza trzy razy bez przerwy i gdy po tym biegu znajdzie się znów przy środkowej chorągiewce, zatrzymujemy stoper. Im krótszy był czas biegu, tym zwinniejszy jest badany, co odczytujemy dla chłopców na rys. 38, a dla dziewcząt na rys. 39. Wynik notuje się z dokładnością do 0,1 sekundy, Gibkość kręgosłupa badamy przyrządem Groszenkowa-Wolańskiego. Składa się on z elastycznej metalowej obręczy, którą zakładamy na szyję badanemu. Z tyłu tej sprężystej i otwartej z przodu obręczy zamocowana jest taśma centymetrowa, zwisająca swobodnie w dół. Jej punkt zerowy lokalizujemy na VII kręgu szyjnym, na końcu silnie wystającego 5U jego wyrostka kolczystego (rys. 40). Taśma zwisa wzdłuż kręgosłupa i przechodzi przez suwak, którego górną krawędź lokalizujemy na wysokości górnego brzegu kości krzyżowej. Pierwszego pomiaru dokonujemy u badanego swobodnie wyprostowanego w pozycji stojącej: naciągając lekko taśmę odczytujemy wynik z dokładnością do 0,5 cm. Następnie badany, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje skłon w przód, tak jakby podnosił z ziemi jakiś przedmiot. Przy tym maksymalnym skłonie dokonujemy drugiego pomiaru lekko naciągając taśmę. Po powrocie do postawy stojącej ponownie kontrolujemy pierwotny wynik: jeżeli jest on inny niż poprzednio, świadczy to o przesunięciu elementów mierzą- cych i pomiar należy rozpocząć od. nowa. Wskaźnik gibkości kręgosłupa stanowi różnica unormowana (wyrażona w odsetkach) wymiaru wy- prostnego: wskaźnik gibkości długość w skłonie ” długość w wyproście. 10Q długość w wyproście Wielkość wskaźnika waha się od 3-5 (niemal sztywny .kręgosłup) do 35-40, Stopień gibkości można ocenić na podstawie siatki centylowej (rys. 41).

Czytaj całość