Daily Archives 10 września 2015

Co ma wpływ na zmianę wysokości ciała

Wspominaliśmy już poprzednio, że w wielu krajach, szczególnie wysoko uprzemysłowionych, obserwuje się obniżanie wskaźników sprawności fizycznej (niekiedy bezwzględnych, a dość powszechnie odniesionych do wymiarów ciała). Dzieje sie tak przede wszystkim na skutek zmiany charakteru pracy. Automaty ja i mechanizacja spowodowały, że udział pracy mięśni w wydatku energetycznym w ciągu ostatnich 100 lat zmniejszył się z 94 do 1%. Zmniejsza się wysiłek fizyczny w pracy zawodowej, mechanizacja coraz bardziej wkracza do naszych domów, a motoryzacja ogranicza nasz codzienny wysiłek. Powstawanie wielkich miast nie sprzyja aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży, szkolne wy- chowanie fizyczne nie jest w stanie braków tych uzupełnić. Wszystko to prowadzi do regresji naszego potencjału wydolności roboczej.

Czytaj całość

Choroby wieku dziecięcego i walka z nimi – kontynuacja

W walce o obniżenie umieralności dzieci dokładano starań mających chronić je przed infekcją, dokonując licznych działań przesadnych, które nie były dla rozwoju dzieci obojętne. Wiele dzieci izolowano od dorosłych lub od rówieśników. Ideałem tego okresu było wychowywanie dziecka w swoistej izolatce, a personel pielęgniarski przed wejściem do salki dziecka musiał starannie przebierać się w sterylną odzież i zasłaniać twarz gazową maseczką. Noworodki izolowano nawet od ich własnych matek.

Czytaj całość