Daily Archives 5 września 2015

Szkolna służba zdrowia – ciąg dalszy

Lekarz szkolny ma bardzo rozlegle zadania. Uczniowie to grupa ludności ciesząca się dobrym zdrowiem, a umieralność w tej grupie wieku jest szczególnie niska. Leczenie uczniów nie jest szczególnie trudne, natomiast opieka zdrowotna powinna obejmować kontrolę rozwoju, wykrywanie ew. zaburzeń rozwoju oraz działania korekcyjne. Mówi się także o patofizjologii, czyli odchyleniach w stanie zdrowia, które nie uniemożliwiają co prawda normalnej pracy, jednąk wymagają działań, najczęściej korekcyjnych. Przykładem takich zaburzeń mogą być wady widzenia (wymagające wykrycia i najczęściej stosowania szkieł), wady mowy, przy których konieczna jest korekcja logopedyczna, jak wreszcie wady postawy i budowy wymagające najczęściej korekcji gimnastycznej. Ważnym zadaniem lekarza szkolnego jest ochrona zdrowia psychicznego – zapobieganie nerwicom, wczesne ich wykrywanie. Lekarz szkolny powinien również mieć swój wkład w wychowanie i poradnictwo seksuologiczne.

Czytaj całość