Daily Archives 1 września 2015

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Nie wszystkie przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych są nam znane. Do takich należą czynniki wywołujące schizofrenię i niektóre psychozy, Przyczyn powstawania nerwic podaje się w piśmiennictwie bardzo wiele. Oto najczęściej cytowane przez autorów czynniki, które mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń psychicznych:

Czytaj całość