Monthly Archives Sierpień 2015

Poradnie D, czyli poradnie dla dzieci zdrowych.

Noworodek po wypisaniu z oddziału położniczego jest kierowany pod opiekę poradni D. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o urodzeniu, się dziecka pielęgniarka z tej poradni odwiedza dom i stara się zorganizować środowisko rodzicielskie, kącik noworodka, poucza matkę o zasadach właściwego pielęgnowania i żywienia. Matka może korzystać z pomocy pielęgniarki jeszcze przez pewien czas, niektóre matki są bowiem szczególnie niezaradne, a nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziny czy innych doświadczonych osób.

Czytaj całość

Metoda skorelowanych cech

Metoda ta znana jest w kilku wersjach opracowanych w USA, Włoszech, Polsce itd. Przedstawimy tu metodą polską, która umożliwia analizę zarówno poziomu rozwoju, jak i jego dynamiki, w tym harmonijności. Metoda oparta jest na stwierdzeniu, że z wiekiem zmienia się stosunek ciężaru ciała do jego wysokości i że proporcja ta może świadczyć o pewnych konstytucjonalnych różnicach w danej klasie wieku. Metoda daje więc możliwość oceny nie tylko procesu rozrostu (zwiększania się wielkości i masy ciała), lecz także różnicowania (zmiany proporcji tych dwóch cech).

Czytaj całość

Stan zdrowia ludności Polski

Umieralność ogólna w Polsce obniżała się stale do roku 1967. Od tego czasu obserwuje się pewną tendencję zwyżkową, która jednak zależna jest od zwiększającej się liczby ludzi starych (rys. 15.3). Podobnie jak w innych krajach również i w Polsce umieralność jest wyższa wśród mężczyzn oraz wśród ludności wiejskiej. Z analizy przyczyn tych zgonów wynika, że np. w roku 1967 na pierwszym miejscu były choroby układu krążenia, na drugim nowotwory złośliwe, na trzecim starczość (rys. 15.4), a więc zupełnie inaczej niż w latach poprzednich (rys. 15.5).

Czytaj całość

Ścisła współpraca nauczyciela ze szkolną służbą zdrowia

Nauczyciel ma możliwość długotrwałej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach, dzięki czemu może porównać zachowanie ucznia dziś i wczoraj czy przed miesiącem. Tylko nauczyciel ma możliwość porównywania zachowania danego ucznia z zachowaniem jego rówieśników z tej samej klasy. Z tych względów jest on w sytuacji znacznie lepszej niż np, lekarz, a nawet rodzice. Zakres jego oddziaływania będzie zależał od takich czynników, jak jego wiedza o zdrowiu, zdolności obserwacyjne, jego osobowość, stosunek do uczniów itp.

Czytaj całość

Czynniki warunkujące rozprzestrzenianie chorób

W rczdziale 1 wskazywano, że obok zdrowia w sensie pozytywnymi zasadnicze znaczenie w praktyce ma ciągle jeszcze ocena braku zdrowia, tj. rozpowszechnienia chorób i zaburzeń zdrowia w poszczególnych populacjach. Do oceny takiej służą negatywne mierniki, takie jak zachorowalność, chorobowość, śmiertelność, umieralność wg przyczyn itp. Zawarte w rozdz. 1 informacje o negatywnych miernikach zdrowia wyrńa- gają w tym miejscu pewnego uzupełnienia. Oceniając ich bezwzględną, wartość, zawsze należy brać pod uwagę szereg różnorodnych czynników,, mogących wpływać na interpretację danego miernika. Są to przede wszystkim cechy określające:

Czytaj całość

Ważniejsze choroby zakaźne dzieciństwa i młodości cz. II

Zakażność odry występuje we wczesnym okresie choroby i to stanowi o trudnościach jej zwalczania w środowisku dziecięcym, gdyż trudno jest ją podejrzewać, a tym bardziej rozpoznać, Zakażność mija w okresie, kiedy cale ciało dziecka zostanie pokryte wysypką.

Czytaj całość

Rodzaje snu

Sen zapewnia odpoczynek całemu organizmowi – serce bije wolniej, zwalniają się procesy przemian wewnątrzustrojowych itd. Fizjologiczny sen, występujący zgodnie z rytmem dobowym, na ogól pojawia się przed znużeniem kory mózgu. W nie sprzyjających okolicznościach może jednak dochodzić do zaburzeń snu.

Czytaj całość

METODY KONTROLI I NORMY ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Nie można sobie wyobrazić sprawnego działania bez kontroli jego efektów. Oddziaływania wychowawczo-piełęgniarskie, jakie są udziałem zarówno rodziców, jak i nauczycieli, wymagają także kontroli uzyskiwanych rezultatów. W rozumieniu problemów niniejszego podręcznika biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania są to metody kontroli rozwoju dzieci i młodzieży – wychowanków i uczniów znajdujących się pod opieką nauczyciela. Aby kontrolę taką można było prowadzić, konieczne są trzy elementy:

Czytaj całość

Okres niemowlęcy

Niemowlęciem nazywamy dziecko od 1 miesiąca do końca 1 r.ż. Jest to krytyczny okres rozwoju, gdyż umieralność w 1 r.ż. w wielu krajach sięga kilkudziesięciu procent dzieci żywo narodzonych. Choroby, zwłaszcza zakażenia przewodu pokarmowego (tzn. biegunki), infekcje dróg oddechowych, w tym częste zapalenia płuc, przebiegają u nich bardzo burzliwie i dają wysoką śmiertelność. Z tych powodów przywiązywano od lat szczególną wagę do higieny niemowląt, profilaktyki zachorowań i do leczenia chorych niemowląt.

Czytaj całość

Nerwica natręctw i nerwica lękowa

U młodzieży szkolnej i u dorosłych częściej mamy do czynienia z pojedynczymi objawami, a przebieg jest bardziej stały. Oto niektóre bardziej popularne postacie nerwic, stanowiące jakby rodzaj „jednostek”.

Czytaj całość

Proces wychowania zdrowotnego

Wychowanie zdrowotne stanowi pogranicze pedagogiki i medycyny i .jeśli ma być skuteczne, musi opierać się na działaniu ludzi posiadających odpowiednie ku temu kwalifikacje.

Czytaj całość