Daily Archives 24 sierpnia 2015

Rozpowszechnienie chorób i zaburzeń zdrowia

Ogólnie biorąc współczynniki umieralności dzieci i młodzieży kształtują się w Polsce na podobnym poziomie jak w innych krajach o zbliżonym rozwoju (rys. 15.14). niektórych krajach na 1000 ludności w roku 1968 (wg danych WHO)

Czytaj całość

Przypadki masowych zatruć pokarmowych

Największą liczebnie grupę w tym wieku stanowią choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, nieżyty / ostre i przewlekłe górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych. Są one główną przyczyną absencji dzieci i młodzieży, zwłaszcza w szkołach.

Czytaj całość

Wady i zaburzenia wymowy i głosu

Mowa w odróżnieniu od wzroku i słuchu nie rozwija się samoczynnie. Jest ona funkcją, którą dziecko zdobywa tylko wtedy, gdy słyszy poszczególne dźwięki, wyrazy i zdania wypowiedziane przez otoczenie, utrwalając je w ośrodkowym układzie nerwowym. W wadach wymowy jesteśmy zdani na ocenę opisową sposobu wymawiania posłyszanego słowa Brak ostrych kryteriów w ocenie prawidłowego wymawiania, tak jak w przypadkach wad wzroku czy słuchu, powoduje m.in. zaniedbania ze strony domu, przedszkola i szkoły. Od tych instytucji wychowawczych wymagać trzeba pewnego zasobu wiadomości i umiejętności nie tylko co do wzroku i słuchu, lecz także i odnośnie do prawidłowej wymowy.

Czytaj całość