Daily Archives 20 sierpnia 2015

Planowanie rodziny – zapobieganie niepożądanej ciąży cz. II

Trudno wymagać od pedagoga, by na lekcjach dokonywał szczegółowego instruktażu, choć jest to przyjęte w wielu krajach, np. w szkołach skandynawskich, nie należy jednak abstrahować od ogólnej sytuacji w naszym kraju. Można zachęcać do korzystania z poradni Towarzystwa Planowania Rodziny albo poradni K. Poza tym można wskazać literaturę, której na ten temat w Polsce wiele wydano.

Czytaj całość

Wiek przedszkolny

Jest to okres od ukończenia 3 do ukończenia 6 r.ż., okres dużej dynamiki rozwoju psychicznego, w którym następuje dalsze doskonalenie sprawności ruchowej. W przeciwieństwie do okresu poprzedniego, kiedy to naturalnym i jedynie korzystnym środowiskiem jest dom rodzinny, teraz dziecko poszukuje rówieśników, chętnie bawi się w gruoie. Jest to dalszy etap socjalizacji – dziecko, które było w rodzinie centralną postacią, teraz musi liczyć się z potrzebami innych, uczy się podporządkowywać interesowi grupy, rezygnować niekiedy z własnych zachcianek.

Czytaj całość