Daily Archives 18 sierpnia 2015

Wady słuchu

Obok zaburzeń wzroku i wymowy anomalie słuchu stanowią poważne utrudnienie w kontakcie z otoczeniem, a oo z tym się wiąże, mogą w znacznym stopniu utrudniać naukę. Zaburzenia słuchu mogą być związane z uszkodzeniem mózgu, nerwów przedsionkowo-ślimakowych oraz mogą być spowodowane chorobami receptora słuchowego – ucha środkowego lub zmianami w przewodach usznych.

Czytaj całość