Daily Archives 16 sierpnia 2015

Stan zdrowia ludności Polski

Umieralność ogólna w Polsce obniżała się stale do roku 1967. Od tego czasu obserwuje się pewną tendencję zwyżkową, która jednak zależna jest od zwiększającej się liczby ludzi starych (rys. 15.3). Podobnie jak w innych krajach również i w Polsce umieralność jest wyższa wśród mężczyzn oraz wśród ludności wiejskiej. Z analizy przyczyn tych zgonów wynika, że np. w roku 1967 na pierwszym miejscu były choroby układu krążenia, na drugim nowotwory złośliwe, na trzecim starczość (rys. 15.4), a więc zupełnie inaczej niż w latach poprzednich (rys. 15.5).

Czytaj całość

Ścisła współpraca nauczyciela ze szkolną służbą zdrowia

Nauczyciel ma możliwość długotrwałej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach, dzięki czemu może porównać zachowanie ucznia dziś i wczoraj czy przed miesiącem. Tylko nauczyciel ma możliwość porównywania zachowania danego ucznia z zachowaniem jego rówieśników z tej samej klasy. Z tych względów jest on w sytuacji znacznie lepszej niż np, lekarz, a nawet rodzice. Zakres jego oddziaływania będzie zależał od takich czynników, jak jego wiedza o zdrowiu, zdolności obserwacyjne, jego osobowość, stosunek do uczniów itp.

Czytaj całość