Daily Archives 15 sierpnia 2015

Czynniki warunkujące rozprzestrzenianie chorób

W rczdziale 1 wskazywano, że obok zdrowia w sensie pozytywnymi zasadnicze znaczenie w praktyce ma ciągle jeszcze ocena braku zdrowia, tj. rozpowszechnienia chorób i zaburzeń zdrowia w poszczególnych populacjach. Do oceny takiej służą negatywne mierniki, takie jak zachorowalność, chorobowość, śmiertelność, umieralność wg przyczyn itp. Zawarte w rozdz. 1 informacje o negatywnych miernikach zdrowia wyrńa- gają w tym miejscu pewnego uzupełnienia. Oceniając ich bezwzględną, wartość, zawsze należy brać pod uwagę szereg różnorodnych czynników,, mogących wpływać na interpretację danego miernika. Są to przede wszystkim cechy określające:

Czytaj całość