Daily Archives 13 sierpnia 2015

METODY KONTROLI I NORMY ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Nie można sobie wyobrazić sprawnego działania bez kontroli jego efektów. Oddziaływania wychowawczo-piełęgniarskie, jakie są udziałem zarówno rodziców, jak i nauczycieli, wymagają także kontroli uzyskiwanych rezultatów. W rozumieniu problemów niniejszego podręcznika biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania są to metody kontroli rozwoju dzieci i młodzieży – wychowanków i uczniów znajdujących się pod opieką nauczyciela. Aby kontrolę taką można było prowadzić, konieczne są trzy elementy:

Czytaj całość