Daily Archives 7 sierpnia 2015

Proces wychowania zdrowotnego

Wychowanie zdrowotne stanowi pogranicze pedagogiki i medycyny i .jeśli ma być skuteczne, musi opierać się na działaniu ludzi posiadających odpowiednie ku temu kwalifikacje.

Czytaj całość

Choroba reumatyczna

Warto także zwrócić uwagę na choroby weneryczne. W związku ze zjawiskiem akceleracji rozwoju obserwowanym na całym świecie, a także w Polsce, wcześniejszym rozpoczynaniem życia płciowego notuje się wśród młodzieży wzrost zachorowań na choroby weneryczne – kiłę i rzeżączkę. W latach sześćdziesiątych zjawisko takie miało również miejsce i w naszym kraju, jednakże w wyniku działalności profilaktyczno- -leczniczej ostatnie lata cechuje stopniowy spadek rozpowszechnienia tych chorób tak wśród chłopców, jak i dziewcząt.

Czytaj całość

Stan zdrowia dzieci i młodzieży

Szczególny obraz, odmienny od opisanego dla całej ludności Polski, przedstawia rozpowszechnienie chorób i przyczyny umieralności dzieci i młodzieży, różnicując się dalej w odniesieniu do poszczególnych okresów życia tej części ludności.

Czytaj całość