Monthly Archives Lipiec 2015

Program wychowania zdrowotnego

Postępowanie wychowawcze nauczyciela biorącego pod uwagę wszystkie wymienione informacje powinno być zindywidualizowane, uwzględniać różnice w poziomie wychowania zdrowotnego poszczególnych członków grupy, zmierzając do wyeliminowania złych nawyków, prostowania błędnych pojęć, poprawiania niewłaściwych postaw, mających swe źródło w środowisku pozaszkolnym, głównie domowym.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania płciowego – kontynuacja

Przy niedorozwoju narządów płciowych u chłopców należy pamiętać, że ich wymiary są w bardzo znacznym stopniu cechą indywidualną i nawet znaczne odchylenia od przeciętnej nie stanowią przeszkody w czynnościach płciowych.

Czytaj całość