Daily Archives 24 lipca 2015

Okresy wylęgania, zaraźliwości i izolacji chorych zakaźnie

– Błonica 2-6 dm 1-2 dni przed pojawieniem się objawów klinicznych i do uzyskania ujemnych wyników badań bakteriologicznych. Hospitalizacja obowiązkowa do uzyskania 2 kolejnych wyników badań wykonanych w odstępach 24 godzin (z nosa, gardła lub innych miejsc zakażenia), Jeżeli podano antybiotyki rozpocząć badania po upływie 24 godzin od zakończenia leczenia

Czytaj całość

Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży

Nie mniej ważną determinantą skuteczności wychowania zdrowotnego jest powszechność działań w tym zakresie oraz zgodność tych działań. Chodzi tu przede wszystkim o skoordynowanie działań wychowawczych w różnych środowiskach, a także wewnątrz zinstytucjonalizowanych środowisk dziecięco-młodzieżowych (przedszkola, szkoły itp.), orAz i przestrzeganie zgodności zaleceń i postulatów zdrowotnych z zachowaniami zdrowotnymi (zgodność teorii i praktyki zdrowotnej).

Czytaj całość