Daily Archives 23 lipca 2015

Kwestie związane z dojrzewaniem

Dojrzewanie to szczególny okres rozwoju, w którym dziecko osiąga dojrzałość fizyczną. W polskim piśmienictwie stosowany jest także termin „pokwitanie”, a spotykane w piśmiennictwie psychologicznym określenie „dorastanie” obejmuje okres dłuższy, Jeżeli mówiąc o dojrzewaniu dodaje się przymiotnik „płciowe”, zwraca się szczególną uwagę na rolę rozwoju narządów rozrodczych w tym okresie, co prowadzi do osiągnięcia dojrzałości do wydania potomstwa.

Czytaj całość