Daily Archives 22 lipca 2015

Przeciętne trwanie życia

Pośrednio o zdrowiu ludności świadczą dane dotyczące przeciętnego trwania życia. Chociaż wszystko wskazuje na to, że potencjalna długość życia człowieka dawniej, nawet w prahistorii, była podobna do dzisiejszej, to jednak szansa długiego życia w przeszłości była znacznie mniejsza. Szacuje się np. że w Grecji w epoce brązu człowiek żył przeciętnie ok. 18 lat, w wiekach średnich w Anglii ok. 35 lat, w połowie dziewiętnastego wieku w Anglii prawie 41 lat, a obecnie w krajach rozwiniętych osiąga ponad 70 lat (rys. 15.15). '

Czytaj całość

Fizjologiczne podstawy pracy umysłowej

Praca jest pojęciem wieloznacznym. W potocznym znaczeniu terminem tym określa się na ogół wykonywanie jakiejś czynności zawodowej. Jednak np. dla fizyka pracą będzie pokonywanie oporu na określonej drodze, wyrażające się iloczynem siły i drogi. Z kolei z punktu widzenia fizjologa pracą będzie nie tylko każda czynność wykonywana przez, organizm jako całość, ale i każda czynność poszczególnych narządów czy układów. Z punktu widzenia higieny przez pracę najczęściej rozumie się każdą celową czynność służącą do uzyskania jakichś wartości użytkowych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych (np. kulturowych), dających człowiekowi podstawy do bytowania. Tak więc i nauka szkolna jest także formą pracy.

Czytaj całość