Daily Archives 20 lipca 2015

Odporność psychiczna – kontynuacja

Odporność psychiczną dzieci i młodzieży kształtować może i powinna także szkoła. Należy przestrzec przed powszechnie spotykanym błędem: dziecko nadtroskliwie wychowywane, o przeświadczeniu (nierealistycznym), że jest niepowtarzalną wartością i posiada wyjątkowe prawa w społeczeństwie, trafia do szkoły, w której -napotyka trudności nie do pokonania, doznaje frustracji. Taka sytuacja rzadko prowadzi do hartowania psychicznego, a częściej do nerwic i załamań.

Czytaj całość