Daily Archives 16 lipca 2015

Pląsawica

Dzieci chore należy chronić przed zakażeniami i tzw. przeziębieniami oraz trzeba czuwać nad trybem ich zajęć, nie dopuszczając do przemęczenia fizycznego. O formie spędzenia ich wakacji (klimatoterapia) decyduje lekarz leczący.

Czytaj całość

Czynniki chemiczne uszkadzające płód

Na rolę zatruć środkami chemicznymi, zwłaszcza farmaceutykami, zwrócono uwagę przed kilkunastu laty. Okoliczności były tragiczne, lecz było to jedno z najważniejszych odkryć w medycynie naszych lat. Wspomniano o nim w poprzednim rozdziale. Zachodnie firmy farmaceutyczne wyprodukowały lek uspokajający, szczególnie dobrze działający na dolegliwości kobiet w pierwszych tygodniach ciąży. Po jego przyjęciu ustępowały wymioty ciężarnych, znacznie poprawiało się ich samopoczucie. Lek ten, najczęściej zwany talidomidem (były i inne nazwy fabryczne) w krótkim czasie był powszechnie stosowany. Wkrótce stwierdzono narastanie liczby noworodków z wadami wrodzonymi, nierzadko rodziły się dzieci bez kończyn itp.

Czytaj całość

Wady i zaburzenia wymowy i głosu cz. II

Tolerowanie przez otoczenie wady wymowy, jako zajwiska przejściowego i pozornie nie tak ważnego jak wada wzroku, słuchu, skrzywienie kręgosłupa i in., pogłębia i utrwala ją często na całe życie.

Czytaj całość

Ważniejsze choroby zakaźne dzieciństwa i młodości

Odra. Odra jest chorobą wirusową zaliczaną do tzw. chorób obowiązkowych, tzn. każdy, kto nie nabył odporności swoistej w stosunku do wirusa odry, jeżeli ulegnie zakażeniu, musi zachorować. Jest to choroba bardzo łatwo przenosząca się i zakażenie następuje na drodze kropelkowej (poprzez rozpylanie z oddechem chorego drobnych kropelek śliny i śluzu zawierających wirusy, które są z kolei wdychane przez człowieka zdrowego). Wirus odry jest bardzo wrażliwy na działanie środowiska i poza ustrojem człowieka ginie w ciągu kilku minut. Tak więc praktycznie przenoszenie odry przez osoby trzecie jest niemożliwe (np, nauczyciel, który ma w domu chore dziecko, nie może zakazić uczniów w szkole), .

Czytaj całość

Stan zdrowia dzieci i młodzieży cz. II

Opisywany spadek umieralności niemowląt wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia się umieralności późnej, tj. niemowląt w wieku od 1 do 12 mieś. życia, która w głównej mierze związana jest z chorobami zakaźnymi i warunkami środowiskowymi. Natomiast umieralność wczesna, niemowląt w 1 mieś. życia, ulegała w Polsce stosunkowo mniejszemu obniżeniu, stanowiąc ostatnio nieco ponad 60% wszystkich zgonów niemowląt. W porównaniu z krajami o niskich współczynnikach umieralności niemowląt, gdzie umieralność wczesna obejmuje ponad 75% ogólnej umieralności tej grupy wieku, sytuację w kraju należy uznać za jeszcze niezadowalającą. Można więc przypuszczać, że odsetek wczesnych zgonów w ogólnej umieralności niemowląt będzie nadal wzrastał przy dalszym obniżaniu się umieralności ogólnej niemowląt. Jeśli chodzi o przyczyny zgonów dzieci w 1 r.ż., to na pierwszym miejscu znajdują się tzw. choroby wczesnego dzieciństwa, a dalej kolejno choroby układu oddechowego, wady wrodzone, przy czym procent zgonów z powodu chorób wczesnego dzieciństwa i wad wrodzonych wzrasta (rys. 15.9). Jak widać z powyższego, a także z dynamizmu zmian przyczyn zgonów niemowląt w Polsce w ciągu ostatnich lat (tab. 15.1), możliwości obniżania

Czytaj całość