Daily Archives 10 lipca 2015

Metoda skorelowanych cech – dalszy opis

Przykład 1. Dziewczynka A. S. w wieku 11 lat ma 142,5 cm wysokości i waży 33,5 kg. Na osi pionowej siatki (rys. 18) odnajdujemy wielkość 142,5 cm i wystawiamy z niej prostopadłą. Następnie na osi poziomej odnajdujemy wielkość 33,5 kg i również wystawiamy prostopadłą aż do przecięcia się z poprzednią. W miejscu przecięcia się obu linii zaznaczamy punkt. Punkt ten znalazł się w kanale K, na linii odpowiadającej wiekowi 11-Ietniej dziewczynki. Ogólnie można więc ocenić rozwój badanej dziewczynki jako prawidłowy, harmonijny, z tendencją do budowy lekko szczupłej.

Czytaj całość

Pomiar wysokości ciała

Wysokość ciała mierzy się antropometrem (rys. 3), w warunkach szkolnych jednak dopuszczalne jest użycie wzrostomierza zamocowanego przy wagach lekarskich. Pomiar wykonujemy do najwyższego punktu na głowie, zwanego vertex (symbol: u), mierząc w ten sposób (rys. 4) odległość vertex od poziomu, na którym stoi badany (basis, symbol: B). Stąd pomiar wysokości zapisać można symbolem: B-v.

Czytaj całość