Daily Archives 9 lipca 2015

Przyczyna nerwicy

Bywa, że nerwica jest wynikiem nadmiernych w stosunku do możliwości aspiracji. Trzeba wtedy użej pracy, by przekonać, że zawód np. robotnika jest również ważny i zaszczytny jak wyższe studia (zresztą nieosiągalne przecież dla niezdolnych). Analogicznie, gdy źródłem nerwicy są kompleksy związane z urodą, wysokością ciała, opóźnionym dojrzewaniem, kalectwem itp., pozostaje jako jedyna metoda przekonanie pacjentów, że nie jest to problem na tyle istotny, by nim się tak bardzo przejmować.

Czytaj całość

Higiena psychiczna – kontynuacja

Jedno z bardzo ważnych wskazań higieny psychicznej dotyczy sto- sunków międzyludzkich. Powszechnie wiadomo, że człowiek, który znajduje się w obiektywnie trudnych warunkach życiowych, jeżeli jest otoczony atmosferą życzliwości i zrozumienia, czuje się bez porównania lepiej niż ten, który mając obiektywnie doskonale warunki życia (pracy, warunki materialne, zaopatrzenie itp,), żyje w ustawicznym konflikcie z otoczeniem.

Czytaj całość

TENDENCJA PRZEMIAN

W poprzednich rozdziałach opisano przebieg rozwoju człowieka i czynniki genetyczne oraz środowiskowe, które tym rozwojem kierują. Powstaje jednak pytanie, czy człowiek zawsze wyglądał tak samo, jak również czy obecnie nie ulega już dalszym przemianom. Homo sapiens recens, człowiek współczesny rozumny, ukształtował się w ciągu milionów lat ewolucji grupy zwierząt zwanych Naczelnymi. Wyodrębnienie się istot ludzkich odnosi się do okresu od ok. miliona do pół miliona lat temu. Współczesny człowiek wraz ze swym zróżnicowaniem rasowym występuje co najmniej od kilkunastu tysięcy lat. Jest rzeczą sporną, czy ulega on dalszym istotnym przekształceniom gatunkowym, niewątpliwie jednak nadal trwają dalsze jego przemiany.

Czytaj całość