Daily Archives 3 lipca 2015

Wady postawy i budowy ciała cz. II

Do innych częstych zaburzeń w zakresie układu kostno-stawowego u dzieci i młodzieży zalicza się płaskostopie. Rozwój stopy omówiono w rozdz. 5. Płaska stopa jest zjawiskiem normalnym w pierwszych latach życia: sklepienia kształtują się dopiero ok. 3 r.ż. Jest to związane z rozwojem mięśni i wiązadeł stopy, które stanowią jakby strzemię podwieszające kości śródstopia.

Czytaj całość