Daily Archives 24 czerwca 2015

Klasyfikacja i podział na formy kliniczne

Do niedawna rozpatrywano poszczególne formy nieprzystosowania społecznego przeważnie w oderwaniu od całokształtu problemu. Wydaje się słuszne całościowe ujęcie nieprzystosowania, a poszczególne formy rozpatrywać należy jako etapy rozwoju jednego i tego samego zespołu.

Czytaj całość