Daily Archives 22 czerwca 2015

Uświadomienie seksualne

Szkoła polska długo nie mogła zdobyć się na konsekwentne działanie w zakresie wychowania seksualnego. Nauka o człowieku omawiała funkcje wszystkich układów i narządów z wyjątkiem układu płciowego, co było szczytem hipokryzji. Przykładowo podręcznik „Nauki o człowieku”, który obowiązywał w szkole podstawowej przed ostatnią reformą (w VII klasie), nie omawiał w ogóle układu rozrodczego.

Czytaj całość

Rytmika okołodobowa

Kolejnym typem cyklu jest rytm trwający ok. 24 godzin: mówimy o cyklu okołodobowym, gdyż u niektórych osób trwa cn krócej, u innych dłużej. Jest to najlepiej znany cykl snu i czuwania, zależny głównie od fotoperiodyczności (zmiany oświetlenia słonecznego). Cykl ten utrzymuje się jednak nawet w okolicach podbiegunowych zarówno pod czas stałego dnia, jak i stałej nocy. Stąd zresztą wnioskuje się m.in. o jego endogennym uwarunkowaniu. Z obserwacji rytmu aktywności podwzgórza, regulującego gospodarkę hormonalną, oraz częstości rytmu prądów czynnościowych mózgu sądzi się, że rytm okołodobowy składa się w gruncie rzeczy z 2-3-godzinnych okresów wysokiej i obniżonej aktywności.

Czytaj całość