Daily Archives 21 czerwca 2015

Choroby pasożytnicze

W naszym kraju pasożytów mających znaczenie w patologii człowieka jest niewiele. Poza pasożytami skóry (świerzb) występują u nas pasożytnicze inwazje przewodu pokarmowego. Choroby te są przejawem niskiej kultury higienicznej ludności.

Czytaj całość

Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych

Fałdy skórn o-tłuszczo we mierzymy specjalnym cyrklem zwanym fal- domierzem. W Polsce używa się kilka jego typów, najlepszy jest typ angielski „Holtain”, jest on jednak trudno dostępny. Można też posłu- żyć się typem, faldomierza produkowanym w Polsce wg wzorów amerykańskich (rys. 7).

Czytaj całość

Klasyfikacja i podział na formy kliniczne cz. II

Cechy stwierdzone w grupie osobników o postawach agresywnych są na ogół diametralnie przeciwne. Jeżeli klasycznym przykładem postawy wyłączeniowej jest hippis-toksykoman, to klasycznym przykładem postawy agresywnej jest „gitowiec”. Młodzi ludzie pochodzą w tym wypadku ze środowisk zaniedbanych, o niskim poziomie kultury i niskim standardzie życia. Somatycznie przeważnie dobrze zbudowani, o silnym rozwoju muskulatury, sprawni fizycznie i wytrzymali zarówno na wysiłki, jak i ból. Mają ogromną potrzebę aktywności – lubią sport, szczególnie pewne jego dyscypliny, jak: zapasy, boks, kolarstwo, dżwi- ganię ciężarów. Poziom intelektualny niski – iloraz inteligencji poniżej normy, rzadko powyżej. Zainteresowania intelektualne i kulturalne prawie żadne. Uzdolnienia artystyczne, jeżeli w ogóle są, to o specyficznym charakterze (pewne typy piosenek więziennych, ballady przedmieścia, niekiedy kowbojskie). Młodzież ta wykazuje bardzo silny popęd płciowy, duże nasilenie potrzeby rozładowania napięcia. Aktywność seksualna bardzo duża, cechująca się przy tym niewybrednością – może być to onanizm, kontakty heteroseksualne równie dobrze jak i homoseksualne, niekiedy prostytucja.

Czytaj całość