Daily Archives 15 czerwca 2015

Odporność psychiczna

Doświadczenie uczy, że w tych samych warunkach ludzie o dość podobnym poziomie intelektu, systemie wychowania itp. mogą różnie reagować na stresy i trudności życiowe. U jednego człowieka wywoła to głęboką nerwicę, czy nawet stanie się przyczyną zamachu samobójczego, podczas gdy inny może to odczuć jedynie jako określoną nieprzyjemność. W takich przypadkach używamy określenia ludzie psychicznie odporni i nieodporni, silni i słabi itp.

Czytaj całość