Daily Archives 13 czerwca 2015

Okres starości

Zmian regresywnych odnoszących się do poszczególnych cech nie należy wiązać ze starzeniem się – aczkolwiek są one funkcją wieku. Za zmiany starcze uważa się zanik zdolności przystosowawczych organizmu do nowych, nie spotykanych wcześniej sytuacji.

Czytaj całość

Główne przyczyny zgonów w krajach wysoko rozwiniętych

Na ogół rozróżnia się cztery strefy klimatyczne: umiarkowaną (Ameryka Płn., Europa, część Azji aż do Japonii, Australia, Nowa Zelandia), południową (Ameryka Płd., południowa część Afryki), śródziemnomorską (basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, Mandżuria, część Chin) i tropikalną (południe Ameryki Płd., Afryka Centralna, południowo-wschodnia część Azji, część Chin). Strefę tropikalną charakteryzuje duże rozpowszechnienie chorób zakaźnych i pasożytniczych, które zmniejsza się w miarę zbliżania do strefy umiarkowanej. Jednakże i strefa umiarkowana nie jest wolna od chorób zakaźnych, które mają jedynie inną etiologię niż np. w krajach tropikalnych. Choroby zwyrodnieniowe, takie jak nowotwory, pojawiają się na wszystkich kontynentach, jednakże wykazują wiele odrębności pod względem częstości występowania w różnych stronach świata. Przykładowo — rak żołądka przeważa w Japonii, rak płuc i opłucnej w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a np. rak szyjki macicy występuje stosunkowo często w Indiach, zaś względnie rzadko w Europie, USA i Australii. Rozpowszechnienie chorób wiąże się z zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi, co można zauważyć na przykładzie krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się gospodarczo.

Czytaj całość