Daily Archives 12 czerwca 2015

Żłobek jako instytucja zastępcza cz. II

W okresie tym następuje już raczej doskonalenie umiejętności nabytych w 1 r.ż. Dziecko chodzi coraz sprawniej, lepiej manipuluje, wykonuje trudniejsze zadania. Doskonali się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dziecko nadal doskonali swą mowę, zwiększa zasób słów, mówi zdaniami bardziej złożonymi, coraz lepiej poznaje otaczający świat.

Czytaj całość

Przejawy zainteresowań seksualnych – uświadomienie

Od najwcześniejszego okresu życia dzieci cechuje znaczna ciekawość otaczającego świata, a trochę później ciekawość ta dotyczy także i spraw związanych z ciałem ludzkim. Jest' to zjawisko zupełnie naturalne i nie powinno budzić ze strony rodziców i wychowawców ani niepokoju czy zakłopotania, ani tym bardziej wywoływać represji. Tak jednak jest, że problemy te z przyczyn może historycznie uzasadnionych, ale na pewno niejasnych dla wychowanków wciąż jeszcze są traktowane jako swoiste tabu.

Czytaj całość