Daily Archives 7 czerwca 2015

Przyrządy i technika wykonywania pomiarów cz. II

Ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych pomieszczenia, w którym wykonywane są badania, musi więc ono być czyste, przyrządy dezynfekowane (szczególnie, jeśli dostrzeżemy u badanego jakąś wysypkę lub ma on gorączkę). W pomieszczeniu do badań musi być utrzymana właściwa temperatura (odpowiednio do rozebrania się badanych), co pewien czas jednak (szczególnie przy pomiarach fizjologicznych czy psychomotorycznych) konieczne jest jego wietrzenie.

Czytaj całość

Wady budowy i postawy ciała wśród uczniów

Mniej liczna, ale ważna ze względu na pracę szkolną jest grupa wad wzroku. W grupie tej najczęściej występują zaburzenia ostrości widzenia (wady refrakcji), którymi dotkniętych jest od 10 do 30% uczniów, mniej w szkołach podstawowych, więcej w szkołach zawodowych, a najwięcej w szkołach średnich ogólnokształcących (rys. 15.12). Poza wadami w różnych typach szkół w mieście i na wsi

Czytaj całość