Daily Archives 5 czerwca 2015

Młodzież w szkole

Młodzi ludzie chcą działać efektywnie z sensem i dążyć do określonego celu. Pragną prawie natychmiast wchodzić w życie dorosłych, podejmować zadania, które potwierdzą ich dorosłość i pozwolą na próbę siebie samego, nawet jeżeli są ponad ich siły. Młodzi ludzie – jak nigdy potem – są krytyczni, spostrzegawczy i bezkompromisowi. Pragną przekształcać otaczający świat już dziś, doraźnie. Nie mają doświadczenia, popełniają więc błędy i na nich się uczą. U młodych wreszcie brak poczucia szacunku dla starszych, wynikającego chociażby z samego faktu starszeństwa. Dorośli, władza, przełożeni są dla nich autorytetem tylko wtedy, kiedy reprezentują autentyczne wartości. I tak można cenić nauczyciela matematyki za fakt, że jest dobrym matematykiem i dobrze uczy, nie znaczy to jednak, że będzie on pod każdym względem godnym naśladowania wzorcem osobowym dla młodych.

Czytaj całość