Daily Archives 2 czerwca 2015

Nerwice charakteryzują się niezwykłym bogactwem objawów

Możemy zaliczyć do nich zaburzenia zachowania, w których zasadniczo człowiek nie odczaiwa określonych dolegliwości, ale jego zachowanie jest dziwne, często niecelowe. Przykład: uczeń niezdolny, lecz ambitny podlega presji rodziny, która chciałaby go widzieć prymusem, a przynajmniej dobrym uczniem, lecz wysiłki nie dają rezultatu. Uczeń ten wie, że koledzy pracujący dużo mniej mają wyniki lepsze. Narasta poczucie krzywdy i dołącza się poczucie winy wobec rodziców, których dziecko kocha i na których opinii mu bardzo zależy.

Czytaj całość

Podstawowa przemiana materii w starości

Opisane przejawy mają swoje odbicie w funkcjach i budowie organizmu. Jedną z wyrazistych, choć trudno dostrzegalnych zmian okresu starzenia się jest zwiększenie się globulinowych frakcji białek, a obniżenie przyswajania albumin. Zmiany te jednak dotyczą właściwie wszystkich cech ustroju. Wysokość ciała do 90 r.ż, zmniejsza się zaledwie 5%, jednak na skutek zrzeszotnienia kości (osteoporoza starcza) u mężczyzn ubywa w tymże czasie ok. 10%, a u kobiet aż 30% warstwy korowej kości (rys. 11.39). Masa mięśni zmniejsza się o ok. 30°/o, ponieważ jednak jej miejsce zajmuje tkanka łączna, a szczególnie u kobiet tkanka tłuszczowa, ubytki ciężaru ciała wynoszą jedynie ok. 12%. Zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśniowych obniżają znacznie siłę oraz wytrzymałość mięśni. Ciężar mózgu maleje tylko o 10%, ale ogólna inteligencja spada o blisko połowę. O ponad połowę zmniejsza się metabolizm komórkowy i wydatną przewagę nad procesami przyswajania osiągają procesy rozpadu tkanek. Świadczy o tym przedstawiony na rys, 11.39 poziom tyro- ksyny oraz wzajemny stosunek różnego rodzaju hormonów. Czucie pro- prioceptywne słabnie (szybciej u mężczyzn) o ponad połowę, a zdolność akomodacyjna oka już w wieku 50 lat jest bliska zeru. Liczba włókien nerwowych zmniejsza się o ok. 27%, jednak szybkość przewodzenia nerwów spada jedynie o 15% (rys. 11.40). Przepływ krwi przez nerki zmniejsza się o 60%, ale zdolność filtracyjna nerek, stanowiąca o możliwości utrzymania się przy życiu, o 50%. Po 70 r.ż, sprawność nerek jest znacznie obniżona, stąd zresztą stosunkowo częste zgony z powodu zatrucia mocznikiem. O blisko 70% maleje liczba kubków smakowych, dlatego u ludzi starych następuje osłabienie wrażeń smakowych i zmniejsza się atrakcyjność potraw.

Czytaj całość