Daily Archives 21 maja 2015

Przewlekle choroby zakaźne – dalszy opis

Choroby zakaźne przenoszone na drodze płciowej: kiła (syfilis) i rze- żączka. Obie te choroby przenoszą się najczęściej w czasie kontaktu seksualnego, choć znane są przypadki zakażeń na drodze pozapłciowej. Każda z tych chorób ma inny przebieg i inne znaczenie.

Czytaj całość

Rozwój popędu seksualnego

Popęd seksualny jest zjawiskiem złożonym. Na zachowanie seksualne wpływa bardzo Wiele różnych czynników i ostatecznie jest ono wypadkową różnych wpływów. U człowieka jest to również zależne od wielu wpływów pozabiologicznych: od obyczajowości, poglądów religijnych czy filozoficznych, od sytuacji społecznej itp.

Czytaj całość