Daily Archives 18 maja 2015

Jąkanie

Do najczęściej spotykanych wad artykulacyjnych u dzieci i młodzieży zaliczamy: seplenienie – cechujące się wadliwym wymawianiem s, z, c – sz, ż, dź, dz – ś, ź, ć: reranie – nieprawidłowe wymawianie r: łełanie – wadliwe wymawianie ł: gęganie – wadliwe wymawianie g, k: bezdźwięczność – zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne b-p, g-k, d-t, w-f: . mowa nosowa (zamknięta i otwarta) – spowodowana niedrożnością nosa, wadliwą budowę podniebienia twardego i nieprawidłową funkcją podniebienia miękkiego.

Czytaj całość

Pomiary dziewczynki M. S. w wieku od 8 do 12 lat

Liczba większa od 100 oznacza rozwój badanego dziecka szybszy niż typowy dla dziecka w danym wieku i o danej budowie ciała, mniejsza – wolniejszy, zaś równa 100 – tempo właściwe dla danego wieku. Odczytu WRR można dokonać bez obliczeń, z zamieszczonego na rys. 19 no- mogramu: przykładając linijkę na osi lewej do odpowiedniej dla dziecka PPRS, a na osi prawej – do odpowiedniej dla PPSO, na przecięciu ze środkową linią skośną odczytujemy na niej wielkość WRR.

Czytaj całość